Haal het beste uit jezelf met de TMA Methode

De mensen die weten wat hen drijft, zullen zich het makkelijkst bewegen in de wereld van morgen – Frits Philips –

De TMA Methode maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. Het is daarmee een uitstekend loopbaaninstrument en helpt je bewuste keuzes maken. Niet alleen nu, maar ook in je verdere leven.

Hoe werkt het?

Binnen de TMA Methode kunnen er verschillende analyses ingezet worden. De TMA Talentenanalyse meet 22 drijfveren en 44 talenten. Ook wordt de ontwikkelbaarheid van 53 competenties in kaart gebracht. Je maakt de TMA Talentenanalyse online. Na het maken van de TMA Talentenanalyse bespreken we de uitkomsten in een persoonlijk gesprek. We onderzoeken welke betekenis deze heeft voor jouw leven en loopbaan. Je ontvangt een uitgebreide rapportage die positief, talent- en ontwikkelingsgericht geformuleerd is.

Voorbeeldrapportage TMA Talentenanalyse

Weten wat de TMA Methode voor jou kan doen?

De TMA Methode is een waardevol onderdeel van het loopbaantraject. Wil je meer weten over de mogelijkheden die de TMA Methode je te bieden heeft? Bel of mail me gerust voor meer informatie.

Ja, ik wil meer informatie